Złącza kablowe


Dostępne w naszej ofercie złącza kablowe mają zastosowanie m.in. przy rozdziale i pomiarze energii elektrycznej oraz zabezpieczeniu przed wystąpieniem zwarć i przeciążeń w sieciach niskiego napięcia. Są również wykorzystywane, jeśli jest potrzeba zasilenia odbiorcy za pomocą wewnętrznej linii zasilającej.

Trudno wyobrazić sobie działanie kablowej sieci elektroenergetycznej bez zastosowania złącz kablowych. Podstawowy podział osprzętu tego typu obejmuje złącza węzłowe, przelotowe i końcowe. Mogą one mieć formę urządzeń wolnostojących lub montowanych na elewacjach budynków. Jeśli chodzi o budowę złączy kablowych, składają się one z obudowy metalowej oraz wzmocnionego tworzywa termoutwardzalnego. Poddanie obudowy z tworzywa lakierowaniu zapewnia jej większą odporność na działanie promieni słonecznych oraz innych szkodliwych czynników środowiskowych. Obudowy mogą być wykonane również z malowanej proszkowo blachy aluminiowej. Taki rodzaj zastosowanego tworzywa również gwarantuje odporność obudowy na niszczenie pod wpływem promieniowania słonecznego i innych czynników zewnętrznych. Zależnie od swoich potrzeb, można zdecydować się na wybór złączy kablowych o I lub II klasie odporności, także ich wielkości są różne.

Poza złączami kablowymi możemy Państwu zaproponować również m.in. bogaty asortyment kabli.

Rodzaje złączy kablowych i ich części składowe

Jak już wspomnieliśmy, w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia nN wykorzystuje się trzy rodzaje złączy kablowych:

  • końcowe,
  • przelotowe,
  • węzłowe.

Jednakże do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne są również elementy składowe. Należą do nich specjalne zabezpieczenia linii kablowych, które zależnie od budowy danej sieci mogą przyjąć formę rozłączników lub podstaw bezpiecznikowych.

Ważną częścią złączy kablowych są też płaskowniki wykonane z aluminium lub miedzi. Wyznaczają one główne tory prądowe i muszą być dostosowane do wartości prądów znamionowych danego złącza kablowego. Można się spotkać również z konstrukcją, w której tory prądowe zostały wykonane z przewodów LGY (linki jednożyłowej).

Do utrzymania prawidłowego poziomu bezpieczeństwa niezbędne jest też uziemienie w złączu kablowym. Dlatego w ich budowie wykorzystywane są szyny neutralno-ochronne. Ich rozmiary uzależnione są od zwieraczy wykorzystanych na danym odcinku sieci elektroenergetycznej. W trakcie montażu przewodu bezpieczeństwa warto też wziąć pod uwagę jego ułożenie w skrzynce, tak by nie ulegał on odkształceniu w wyniku zamykania i otwierania drzwiczek.