Zastosowanie i podstawowe rodzaje przewodów nawojowych

druty nawojowe

Zastosowanie drutów nawojowych

Druty nawojowe stosowane są m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektroenergetyce, energetyce, telekomunikacji. Najczęściej drut nawojowy wykonywany jest z miedzi, rzadziej z aluminium. Pokrywany jest emalią lub izolacją polimerową, która musi być usunięta przed połączeniem z resztą obwodu. Dostępne są też druty nawojowe emaliowane lakierem poliuretanowym, w których izolacji nie trzeba usuwać przed lutowaniem. Stosuje się je do urządzeń o małej mocy np. urządzeń i aparatów pomiarowych. Czasem droga miedź zastępowana jest przez aluminium. Do zastosowań specjalnych stosuje się przewody o niestandardowym przekroju: kwadratowym, prostokątnym, rurowym itd. Alternatywnie stosuje się, do silników o dużej mocy i w uzbrojeniach transformatorów, aluminiowe druty nawojowe. Do pracy w wysokich temperaturach i atmosferze redukującej (np. w generatorach chłodzonych azotem) stosuje się miedź beztlenową o wysokiej czystości.

Podstawowe rodzaje przewodów nawojowych

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje przewodów nawojowych:

  • o wysokich właściwościach termicznych i odporności chemicznej, które stosowane są m.in. w przemyśle samochodowym i transformatorach — typ DAMID 180 norma IEC60317-8 oraz DAMID 200 norma IEC60317-13, 
  • przewody lutujące bez usuwania izolacji, które mają zastosowanie m.in. W aparatach i urządzaniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, radiowych oraz silnikach małej mocy – typ DASOL 155 norma IEC60317-20, DASOL 180 norma IEC60317-51, DAMIDSOL 180 norma IEC60317-23, 
  • do uzbrojeń bez dodatkowej impregnacji, cewek bezkarkasowych itp. – typ DAMIDBOND 200 norma IEC60317-38.

W ofercie hurtowni elektrycznej Elektrotek w Opolu lub we Wrocławiu dostępne są wszystkie ww. typy przewodów nawojowych. Hurtownia przyjmuje zamówienia nawet na druty nawojowe, które wymagają specjalnych parametrów. Jej klientami są zarówno małe zakłady, jak i duzi producenci.