Zasada działania i zastosowanie świetlówek liniowych

Świetlówki liniowe

Świetlówka to lampa wyładowcza, która emituje światło na skutek elektrycznych wyładowań jarzeniowych. Nazywana jest inaczej lampą fluorescencyjną, ponieważ źródłem promieniowania widzialnego jest warstwa luminoforu, czyli związku chemicznego o właściwościach luminescencyjnych. Pierwsza świetlówka została stworzona przez Arthura Comptona w 1935 roku. Pomimo dynamicznego rozpowszechniania się technologii LED-owej, świetlówki liniowe są wciąż jednym z najczęściej wybieranych rodzajów oświetlenia.

Świetlówki liniowe – zasada działania

Świetlówki liniowe mają formę prostej rury, która jest od wewnętrznej strony pokryta luminoforem i wypełniona gazem pod niskim ciśnieniem. Na obu końcach rury znajdują się elektrody wolframowe, pomiędzy którymi zachodzą wyładowania jarzeniowe. Doprowadza to do wytworzenia promieniowania ultrafioletowego, które jest następnie przetwarzane przez luminofory na promieniowanie widzialne. W świetlówkach stosuje się trzy rodzaje luminoforów: halofosforanowe, wąskopasmowe i wielopasmowe. Świetlówki liniowe mogą być zasilane tradycyjnym układem stabilizacyjno-zapłonowym lub układem elektrycznym. Tradycyjny układ magnetyczny wykorzystuje dławik, czyli indukcyjną cewkę z rdzeniem magnetycznym oraz zapłonnik, czyli małą lampę jarzeniową wypełnioną neonem i argonem. Po włączeniu napięcia sieci, w zapłonniku dochodzi do wyładowania jarzeniowego. Prąd zaczyna przepływać przez dławik, zapłonnik i katody świetlówki. Następnie dochodzi do zwarcia elektrod zapłonnika, napięcie zapłonu zmniejsza się i następuje rozwarcie obwodu elektrycznego. Siła elektromotoryczna powstająca w dławiku wytwarza wysokie napięcie pomiędzy katodami, co doprowadza do wyładowań jarzeniowych w gazie świetlówki. Po zapłonie świetlówki, zapłonnik pozostaje nieaktywny. 

Świetlówki liniowe – zastosowanie

Świetlówki liniowe charakteryzują się wszechstronnym zastosowaniem. Do modernizacji ich konstrukcji wykorzystywane są nowoczesne technologie, które skutecznie pozwalają zwiększyć wydajność lamp i tym samym ich walory użytkowe. Przede wszystkim konwencjonalne stateczniki magnetyczne coraz częściej zastępowane są statecznikami elektronicznymi. Pozwoliło to wyeliminować efekty stroboskopowe i charakterystyczne buczenie przy włączaniu lampy. Z kolei zastosowanie cold spot umożliwiło uniezależnienie świetlówek liniowych od warunków atmosferycznych i niskich temperatur. Z tego względu świetlówki liniowe są powszechnie stosowane w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i biurowych. Spotkamy je w zakładach produkcyjnych i poligraficznych, muzeach i bibliotekach, szkołach i urzędach, a także szpitalach i supermarketach.