Elektroenergetyka w górnictwie – w trosce o bezpieczeństwo

elektroenergetyka

W trosce o bezpieczeństwo

W trudnych warunkach panujących w kopalni – podwyższona temperatura, wilgotność, zapylenia oraz małe powierzchnie pracy, duże moce maszyn górniczych, wymagające wysokich napięć zasilania, istnieje duże ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej, a więc zagrożenie dla ludzi i środowiska. Aby zminimalizować ryzyko zagrożeń w kopalniach, wprowadzono szereg zabezpieczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kopalnie posiadają co najmniej dwa niezależne źródła zasilania. Jedno zapewnia kopalni odpowiednią ilość energii do pracy, drugie ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo ludzi, środowiska i mienia. Zapewniają one moc bezpieczną, która gwarantuje pracę np. wentylatorów głównego przewietrzania, jednej maszyny wyciągowej i głównego odwadniania.

Rozdział energii elektrycznej

Punktem wyjścia jest główna rozdzielnia poziomowa. Zlokalizowana jest na podszybiu. Główna rozdzielnia zasilana jest co najmniej dwoma kablami z powierzchni, choć często zachodzi potrzeba rozłożenia obciążenia na większą ilość kabli. Powinny one mieć taką moc obciążeniową długotrwałą, by zapewnić pracę wszystkich pomp głównego odwadniania przy włączonych wszystkich odbiorach w głównej rozdzielnicy. Kablowa sieć rozdzielcza jest otwarta. Oznacza to, że połączenia rezerwowe nie stanowią stałych zamknięć, lecz służą jako zabezpieczenie w razie awarii. Sieć rozdzielcza powinna być przejrzysta i umożliwiać zastosowanie prostych i niezawodnych zabezpieczeń zwarciowych. W górnictwie stosuje się kable, które charakteryzują się one odpornością na typowe uszkodzenia mechaniczne, ograniczają zagrożenia pożarowe. Mogą to być przewody oponowe lub kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, polwinitowej oraz kable z ekranami ogólnymi i indywidualnymi. Kable instalowane w wyrobiskach pionowych o nachyleniu powyżej 45° -powinny posiadać pancerz. W kablach górniczych pancerze wykonuje się z ocynkowanych drutów stalowych płaskich lub okrągłych. Kable do zastosowań w górnictwie powinny posiadać atesty i certyfikaty. Dlatego, wybierając hurtownię elektryczną, należy zwrócić uwagę, czy posiada ona produkty, które spełniają te wymogi.