Co warto wiedzieć o przygotowywaniu i charakterystyce rozdzielni?

montaż rozdzielni elektrycznej

Korzystanie z energii elektrycznej jest dziś konieczne zarówno jeżeli chodzi o budynki mieszkalne czy użytkowe, jak i ich wyposażenie oraz wszelkiego rodzaju maszyny. Nieodzownym elementem okaże się więc odpowiednia infrastruktura przeznaczona do dostarczania napięcia. W jej skład wchodzą nie tylko właściwie rozprowadzone przewody elektryczne, ale także różnego typu układy zabezpieczające i sterujące. Ich działanie jest możliwe za sprawą rozdzielni elektrycznych. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jaką mogą przybrać postać.

Czym jest rozdzielnia elektryczna?

Rozdzielnia elektryczna to urządzenie, którego rolą jest odbiór energii docierającej ze źródła zasilania i podział jej na poszczególne obwody, a także ich zabezpieczenie. Niezbędnymi elementami takiej infrastruktury są więc główny wyłącznik prądu stanowiący podstawowe zabezpieczenie, a ponadto wyłączniki stosowane na każdej z „odnóg” instalacji. Do rozdzielni trafiają też wyłączniki różnicowo-prądowe reagujące na upływ prądu, bezpieczniki nadmiarowo-prądowe oraz bezpieczniki przeciwprzepięciowe typu 1, 2 albo 3 w zależności od wymogów w konkretnym przypadku, przeznaczone do zapobiegania skutkom wyładowań atmosferycznych. Stosuje się także urządzenia kontrolno-pomiarowe pokazujące poszczególne parametry pracy systemu.

Jaką formę może mieć rozdzielnia?

Możliwości, wielkość i sama postać rozdzielni jest uzależniona od jej przeznaczenia. W przypadku maszyn i urządzeń najczęściej używane są klasyczne pulpity sterownicze lub szafy. W mniejszych budynkach dominują rozdzielnice skrzynkowe podtynkowe albo natynkowe, a w większych rozdzielnice szafowe. Powstają one z gotowych prefabrykatów – metalowych stelaży wraz z oprzyrządowaniem i elementami stanowiącymi zabezpieczenie fizyczne całości, a także szynami montażowymi oraz infrastrukturą służącą przesyłowi napięcia.