Kable – w jaki sposób można znacząco zwiększyć ich wytrzymałość?

przewody elektryczne

Instalacje wykorzystywane do przesyłania prądu są narażone na ryzyko uszkodzeń mechanicznych i na obciążenia termiczne. Żyły służące do przewodzenia napięcia muszą radzić sobie z niebezpieczeństwem powstania zwarcia, mogącego doprowadzić do awarii podłączonych odbiorników i porażenia ich użytkowników. Wszystkie kable i przewody elektryczne muszą więc być odpowiednio zabezpieczone przed oddziaływaniem wszelkich czynników zewnętrznych. Przekonajmy się, jakie rozwiązania pozwalają na uchronienie kabli przed przerwaniem oraz możliwymi usterkami.

Sposoby zabezpieczania żył przewodów

Poszczególne żyły składające się na przewód służący do przesyłania prądu muszą być od siebie odseparowane tak, by nie dochodziło do zwarć. Funkcję tą pełni otulająca je izolacja, która nierzadko jest jeszcze pokryta dodatkową powłoką zabezpieczającą. W niektórych przypadkach potrzebna okaże się jednak kolejna warstwa ochronna w postaci specjalnego pancerza albo oplotu.

Izolacje przewodów są z reguły wytwarzane z jednego z popularnych tworzyw sztucznych – może to być zmodyfikowany plastyfikatorami i stabilizatorami polichlorek winylu nazywany polwinitem, a także polietylen. Sprawdza się on zwłaszcza w przypadku przewodów, które będą wykorzystywane z napięciami przekraczającymi 1 kV. Stosowana jest także klasyczna guma oraz kauczuk syntetyczny – często używany jest m.in. kauczuk silikonowy. Powłoki kabli tzw. opony są używane tam, gdzie zachodzi potrzeba zabezpieczenia przewodów wielożyłowych – często są one wykonane z polwinitu. Zewnętrzną częścią zabezpieczenia przewodu jest jego oplot, który może mieć postać sztywnego pancerza, elastycznego materiału eliminującego oddziaływania termiczne lub ekranu tłumiącego zakłócenia elektromagnetyczne.

Gdzie stosuje się przewody w oplotach?

Przewody w oplotach są wykorzystywane tam, gdzie w grę wchodzi oddziaływanie czynników zewnętrznych o szczególnie wysokiej intensywności. Może to być m.in. zabezpieczenie przed przecięciem lub zgnieceniem żyły, a także wpływem wilgoci bądź podwyższonej lub mocno obniżonej temperatury. Kable są używane np. tam, gdzie instalacja będzie zakopana w ziemi, umieszczona pod wodą czy zamontowana w miejscu narażonym na ruch pojazdów albo kontakt z ostrymi krawędziami.