Oznaczenia kabli – co powinno się wiedzieć na ten temat?

kable elektryczne miedziane

Infrastruktura służąca do dostarczania energii elektrycznej to nie tylko sieci przesyłowe, ale także instalacje elektryczne znajdujące się wewnątrz budynków oraz w maszynach, urządzeniach i pojazdach, a także rozmaitych elementach zewnętrznych od latarni ulicznych po oświetlenie ostrzegawcze dużych konstrukcji. Kable elektryczne wykorzystywane w poszczególnych zastosowaniach są oznaczane specjalnymi kodami literowymi, jak również kolorami izolacji ułatwiającymi prace montażowe i ewentualne naprawy. Przekonajmy się, jak wyglądają najważniejsze oznaczenia.

Oznaczenia literowe typu przewodu

Rodzaj przewodu jest oznaczony za pomocą kodu literowego, co pozwala na jego szybką identyfikację. Pierwszym oznaczeniem jest wskazanie konstrukcji żyły, jaka została zastosowana w przewodzie – drut to litera D, linka litera L, a linka giętka Lg. Kod materiału żyły podaje się tylko w przypadku aluminium (A) oraz stali (F), gdy oznaczenia brak jest to równoważne żyle miedzianej. Kody pokazują też rodzaj materiału izolacyjnego. Może to być m.in. guma (G), polwinit (Y), polietylen (X) albo polietylen usieciowany (XS). Kody literowe pokazują także budowę kabla – można w ten sposób określić m.in. przewód płaski (p), przewód okrągły (o), a także zwiększoną grubość izolacji (d), materiał niepalny (c) czy przewód z linką nośną (n). Kody mogą też wskazywać na przeznaczenie kabla – przewód akumulatorowy to AK, wtynkowy to t, a wysokiego napięcia to w. Na przewodach podawany jest także prąd znamionowy, który pokazuje napięcie między żyłą przewodu a jego żyłą ochronną oraz między dwoma żyłami fazowymi przewodu.

Oznaczenia przewodów za pomocą kolorów izolacji

Izolacja przewodów może mieć różne kolory, co ułatwia określenie zastosowania każdego z nich. W przypadku przewodów fazowych L1 stosowany jest z reguły kolor brązowy, dla przewodu L2 kolor czarny, a dla L3 kolor szary. Przewód neutralny N ma kolor niebieski, natomiast przewód ochronny PE jest dwubarwny i oznaczony kolorem żółtym i niebieskim. W przypadku prądu stałego przewód plusowy ma kolor czerwony, a minus oznacza się kolorem czarnym.