Co to są kable sygnalizacyjne i gdzie się je stosuje?

panel kontrolny

Automatyzacja wielu procesów przemysłowych, jak i technologicznych nie byłaby możliwa bez odpowiednich przewodów i kabli. Wykorzystuje się je w obwodach sterowania, pomiarowych czy sygnalizacji. W poniższym artykule opisujemy szczegółowe informacje o okablowaniu wykorzystywanym do sterowania sygnalizacją.

Co to są kable sygnalizacyjne?

Kable sygnalizacyjne wykorzystuje się w energetycznych urządzeniach: kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Mogą być również wykorzystywane do zasilania energią elektryczną. Charakteryzują się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne, a wykorzystanie miedzi do ich produkcji gwarantuje trwałość tego rodzaju kabli. Ilość żył w zależności od modelu waha się od 7 do 24, a ich przekrój ma od 1 do 2,5 mm. Mogą być układane bezpośrednio w ziemi, kanale lub konstrukcji betonowej. 

Wykorzystywane w automatyce kable oraz przewody są oznaczone numerycznie lub kolorystycznie. Występują z pojedynczym lub podwójnym ekranem. Ekranowanie kabli, dzięki dodatkowej osłonie zewnętrznej, eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne oraz tłumi sygnały o niskiej i wysokiej częstotliwości. 

Jakie są rodzaje kabli sygnalizacyjnych?

Jednymi z najpopularniejszych kabli wykorzystywanych do sterowania sygnalizacją są YKSY, kabel (K) sygnalizacyjny (S) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y). Żyły kabli wykonane z miedzi mogą być jednodrutowe bądź wielodrutowe. Żyła licznikowa oznaczana jest kolorem brązowym, a żyła kierunkowa niebieskim. Zakres temperatury, przy którym kable YKSY funkcjonują prawidłowo, wynosi od – 40°C do 80°C. Sterownicze przewody dostępne są o różnej mocy, liczbie żył, przekroju i masie. W zależności od instalacji, w której wykorzystuje się kable sygnalizacyjne, istnieją różne ich rodzaje:

  • Kable nieekranowe – wykorzystywane do budowy instalacji przemysłowych, klimatyzacji czy systemów grzewczych.
  • Kable ekranowe – dzięki zastosowaniu dodatkowej izolacji, sygnał przesyłany kablami ekranowanymi jest bez zakłóceń.
  • Kable niepalne – charakteryzują się dużą giętkością oraz wytrzymałością mechaniczną. Często wykorzystywane są w miejscach o wysokich wymaganiach pożarowych. Powłoka takich kabli nie podtrzymuje płomienia, a w razie zapalenia gaśnie samoistnie.
  • Kable wzmocnione – posiadają odporność na działanie olejów, wykorzystuje się je w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z materiałami ropopochodnymi.
  • Kable opancerzone – są trwałe i odporne na niekorzystne warunki zewnętrzne, dzięki opancerzeniu dodatkowymi drutami lub taśmą stalową. Sprawdzą się w miejscach, gdzie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne.