Kable stosowane w warsztatach – co powinno się wiedzieć?

panel elektryczny

Instalacja elektryczna jest niezbędnym elementem każdego budynku, w którym będą wykorzystywane urządzenia wymagające doprowadzenia zasilania. W przypadku obiektów warsztatowych zastosowane kable elektryczne muszą odpowiadać wymogom określonym w projekcie, a ich charakterystyka jest uzależniona od parametrów sprzętu, który będzie podłączony do instalacji. Przekonajmy się, jakie typy kabli mogą wchodzić w grę oraz jakie są najważniejsze cechy najczęściej używanych przewodów.

Co warto wiedzieć o instalacjach elektrycznych w budynkach warsztatowych?

Instalacja elektryczna w budynkach warsztatowych to zwykle obwody obsługujące urządzenia zasilane prądem przemiennym o napięciu 230 V, a także typowe odbiorniki prądu, takie jak oświetlenie, wentylacja mechaniczna, a niekiedy ogrzewanie lub klimatyzacja. Z obwodów tego rodzaju zasilane mogą być także klasyczne urządzenia grzewcze np. kotły centralnego ogrzewania, a często także systemy ogrzewania elektrycznego lub działającego dzięki podczerwieni. Jeżeli w warsztacie poza typowymi elektronarzędziami korzystającymi z obwodów PEN używane będą również specjalistyczne maszyny i urządzenia przemysłowe niezbędna może się okazać instalacja trójfazowa. Do określenia typu przewodów, jakie powinny być w niej wykorzystane, konieczne jest wzięcie pod uwagę wymogów co do obciążalności prądowej i przeciążalności, występowania możliwych zwarć i spadków napięcia, a także poziomu ochrony przeciwporażeniowej. Istotna może się okazać także wytrzymałość mechaniczna.

Jakie są najistotniejsze parametry kabli elektrycznych?

Kable elektryczne mogą być wykonane z drutu, linki albo linki giętkiej. Materiałem do ich produkcji jest zwykle miedź, jednak może to być także aluminium bądź stal. W zależności od potrzeb izolacja może być zrobiona z polwinitu, polietylenu albo gumy. Przewody mogą mieć też różne cechy dodatkowe np. zwiększoną grubość izolacji czy izolację niepalną. Różne może być napięcie znamionowe. Do najważniejszych charakterystyk zalicza się też przekrój żył kabla. Poza oznaczeniami literowymi wskazującymi na typ przewodu stosowane są także różne kolory izolacji.