Rozdzielnice elektryczne – przeznaczenie, budowa i rodzaje

elektryczna rozdzielnica

Działanie każdej instalacji elektrycznej wymaga rozprowadzenia napięcia dostarczanego do budynku lub danego urządzenia na poszczególne obwodów, które obsługują konkretne pomieszczenia lub ich strefy albo rozmaite systemy i podzespoły. Każdy z nich musi być podłączony do właściwych akcesoriów, które będą zabezpieczały przed zwarciami oraz zmianą parametrów prądu, zapobiegając nieprawidłowemu działaniu oraz możliwym uszkodzeniom. Zadania te wypełniają elementy umieszczane w odpowiedniej rozdzielnicy elektrycznej. Przekonajmy się, co się w niej znajdzie oraz sprawdźmy, z jakimi typami rozdzielnic mamy do czynienia najczęściej.

Co znajduje się w rozdzielnicy elektrycznej?

Rozdzielnica to zwykle obudowa wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego pozwalająca na zabudowę modułową przez podłączenie poszczególnych urządzeń do szyny napięciowej. Kluczowymi elementami są zwykle bezpieczniki nadmiarowo-prądowe potrzebne w każdym obwodzie. Stosowane są również bezpieczniki przeciwprzepięciowe typu 1 oraz 2, a czasami także typu 3. Wśród niezbędnych akcesoriów znajdą się wyłączniki różnicowo-prądowe oraz wyłącznik główny. Wiele układów wymaga zamontowania urządzeń kontrolno-pomiarowych sygnalizujących stan konkretnych obwodów. Uzupełnieniem wyposażenia może być solidny zamek, drzwi rewizyjne czy okna do sprawdzania działania oprzyrządowania. Pomocne w rozprowadzeniu okablowania są też specjalne przepusty. Większość skomplikowanych rozdzielnic jest tworzonych z myślą o danym zastosowaniu.

Podstawowe typy rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice montowane w mniejszych budynkach mieszkalnych oraz mieszkaniach to z reguły niewielkie urządzenia skrzynkowe w wersjach podtynkowych stosowanych w domach lub natynkowych zakładanych zwykle w poszczególnych lokalach. W obiektach o większej kubaturze rozdzielnica może mieć postać sporej szafy. W maszynach i urządzeniach stosuje się zarówno rozdzielnice szafkowe, jak i szafy, a także tablice, jeżeli w grę wchodzi instalacja z mniejszą ilością obwodów i zabezpieczeń. W wielu przypadkach rozdzielnice pełnią funkcję pulpitów kontrolno-sterujących.