Elementy infrastruktury elektroenergetycznej – złącza kablowe

kable sieciowe

Infrastruktura elektroenergetyczna składa się z różnych elementów potrzebnych do powstania sprawnie działającej sieci umożliwiającej dystrybucję energii do jej odbiorców. Podstawowym komponentem są tu kable elektryczne o odpowiedniej do parametrów przesyłanego napięcia charakterystyce, istotne okażą się złącza kablowe. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i sprawdźmy, do czego są one konieczne.

Jaki jest podział złączy kablowych?

Złącza kablowe są jednymi z ważniejszych elementów sieci, bo umożliwiają sprawną dystrybucję zasilania do użytkowników końcowych w sieci niskiego napięcia, a jednocześnie służą do zabezpieczenia przed skutkami zwarć oraz przeciążeń. W zależności od pełnionych funkcji wyróżnia się złącza węzłowe, złącza przelotowe i złącza końcowe. Złącza węzłowe są stosowane tam, gdzie dochodzi do podziału energii na poszczególne części sieci. Złącza przelotowe są projektowane dla obiektów zasilanych z głównego ciągu liniowego i występują w wersjach z pojedynczym, podwójnym lub potrójnym łącznikiem. Złącza końcowe służą do dostarczania energii do wybranego obiektu i nie są przeznaczone do dalszej rozbudowy. Częściami złącz, są zabezpieczenia linii kablowych np. w postaci podstaw bezpiecznikowych lub rozłączników bezpiecznikowych, główne tory prądowe wykonane z płaskowników o odpowiednim przekroju lub giętkich przewodów izolowanych oraz szyny neutralno-ochronnej PEN. Złącza kablowe wykonuje się w postaci skrzynek i szaf natynkowych lub wolnostojących.

Do czego służą złącza kablowe?

Złącza kablowe są elementami pozwalającymi na utworzenie potrzebnej w konkretnym przypadku struktury sieci niskiego napięcia. Dzięki zestawieniu złącz węzłowych, końcowych oraz przelotowych można uzyskiwać konieczne pętle, odgałęzienia lub końcowe punkty poboru energii.