Jak można zmierzyć wartość prądu w gniazdku?

napięcie w gniazdku
W codziennym życiu korzystamy z różnych źródeł prądu stałego. Mogą to być ogniwa, baterie, akumulatory, które zmieniają energię chemiczną na pracę związaną z przeniesieniem ładunku elektrycznego przez przewodnik. Wytworzone napięcie powoduje, że ładunek jest przenoszony wzdłuż przewodnika, a my możemy korzystać z płynącego prądu również w gniazdku elektrycznym.

Rodzaje napięć elektrycznych

W elektryce wyróżniamy kilka rodzajów napięć elektrycznych istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Tylko świadomość na jakie ono jest może uchronić użytkownika przed negatywnymi skutkami jego użytkowania. I tak wyróżniamy napięcie robocze, czyli napięcie między częściami przewodzącymi obwodu elektrycznego a ziemią. Może ono przepływać również między częściami przewodzącymi, które należą do różnych biegunów obwodu elektrycznego. Może utrzymywać się ono na stałym poziomie lub dorywczo, a wartość jest zbliżona do napięcia znamionowego. Napięcie znamionowe to kolejny rodzaj napięcia, na które urządzenia i instalacje elektryczne zostały zaprojektowane. Zgodnie z normą PN-91/E-05010, napięcie znamionowe prądu przemiennego do 1000 V i prądu stałego do 1500 V dzieli się na dwa zakresy. Kolejny rodzaj napięcia to napięcie dotykowe pojawiające się w przypadku uszkodzenia izolacji w instalacji. Jego wartość zależy od wartości napięcia roboczego, od rezystencji między obudową urządzenia a ziemią. Zazwyczaj jest ono mniejsze od napięcia roboczego. Jednak, jeśli uszkodzone urządzenie jest odizolowane od ziemi to wartość napięcia dotykowego może osiągnąć wartość napięcia roboczego.

Prawidłowe napięcie w gniazdku

Napięcie elektryczne może być bardzo niebezpieczne dla organizmu człowieka. Niejednokrotnie słychać na temat wypadków czy kalectwa spowodowanego nieprawidłowym działaniem instalacji elektrycznej. Dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie instalacji poprzez regularne kontrole i dokonywanie bieżących napraw pod okiem wykwalifikowanych elektryków. Podczas kontroli określa się uziemienie oraz prawidłową wartość napięcia płynącego z gniazdek elektrycznych. Na podstawie dotychczasowych przepisów napięcie w sieciach prądu przemiennego powinno wynosić 220 V , z dopuszczalnym odchyleniem w dół – 10% i w górę + 5%. Odpowiada to możliwej zmienności napięć w przedziale od 198 V do 231 V. Jednak wraz ze zmianą norm i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w 2003 roku w Polsce dopuszczono nową wartość napięcia elektrycznego w gniazdach, która wynosi obecnie 230V. Zmiana ta miała na celu ujednolicenie poziomu napięcia wykorzystywanego w większości krajów co wpływa na możliwość korzystania z tych samych urządzeń elektrycznych w wielu państwach. Wpłynęło to na zwiększenie produkcji określonych serii urządzeń i tym samym przyczyniło się do obniżenia cen zakupu takich towarów jak pralki, telewizory czy tostery.