Oprawy oświetleniowe przemysłowe - najważniejsze właściwości

magazyn

Oprawy oświetleniowe są powszechnie wykorzystywane zarówno w domach, jak i przemyśle. Z praktycznego punktu widzenia są to specjalne urządzenia wykorzystywane do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania strumienia świetlnego pochodzącego ze źródła światła. Składają się z elementów konstrukcyjnych, których celem jest m.in. stabilne przyłączenie do sieci zasilającej oraz ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Jednak oprawy oświetleniowe do zastosowania domowego znacznie różnią się od tych dedykowanych do użytku przemysłowego.

Oprawy oświetleniowe przemysłowe do zadań specjalnych

O ile w przypadku opraw oświetleniowych do użytku domowego bardzo dużą wagę przykłada się do kwestii estetycznych, o tyle w przemyśle jest to sprawa drugorzędna, często zupełnie pomijana. Podczas doboru opraw przemysłowych uwzględnia się przede wszystkim warunki środowiskowe, takie jak m.in. temperatura, w jakiej oprawa będzie pracować, stopień wilgotności powietrza, stopień zapylenia powietrza, możliwość wniknięcia ciał obcych itd. W warunkach przemysłowych bardzo często tego rodzaju czynniki występują jednocześnie. Przykładowymi miejscami, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość opraw, są m.in. wszelkiego rodzaju korytarze, przejścia podziemne czy hale magazynowe.

W związku z trudnymi warunkami pracy oprawy przemysłowe muszą wyróżniać się wysokim stopień odporności na czynniki zewnętrzne, a jednocześnie wykazywać wysoką skuteczność prawidłowej dystrybucji światła.

Najważniejsze parametry opraw oświetleniowych przemysłowych

Jak już zostało wspomniane, podczas doboru opraw oświetleniowych przemysłowych konieczne jest uwzględnienie warunków środowiskowych, jednak nie mniej ważne są oczywiście parametry techniczne wybranego oświetlenia. Do najważniejszych parametrów zaliczamy przede wszystkim moc, strumień świetlny, temperaturę barwową itd. Wszystkie te elementy wpływają na jakość i wydajność oświetlenia. Przykładowo, moc jest związana z energooszczędnością, strumień świetlny wpływa na skuteczność, a temperatura barwowa jest ważna ze względu na komfort pracy.