W jaki sposób odczytać oznaczenia na kablach energetycznych?

oznaczenia kabli elektrycznych

W celu wykonania instalacji elektrycznej wykorzystuje się różne kable. Kluczowe podczas ich wyboru są oznaczenia, które wskazują m.in. materiał powłoki zewnętrznej, materiał żyły, budowę żyły i przeznaczenie kabla. Kable elektryczne oznaczane są zarówno kolorem, jak i symbolami literowymi i symbolami składającymi się z liter oraz cyfr. Wyjaśniamy, co one oznaczają.

Co oznaczają kolory kabli elektrycznych napięcia przemiennego?

Kolory kabli elektrycznych nie są dobierane losowo i nie mają nic wspólnego z poprawą estetyki przewodów. Każdy kolor wskazuje na konkretną cechę przewodu. Odpowiednią kolorystykę stosuje się zarówno na izolacji wewnętrznej przewodów, jak i na ich izolacji zewnętrznej, dzięki czemu zyskujemy wiedzę na temat tego, jak podłączyć konkretne urządzenie, na jaki kabel natrafiliśmy podczas prac remontowych i jakie stanowi on dla nas zagrożenie.

Kolory stosowane w celu identyfikacji kabli i przewodów elektrycznych:

 • kolor brązowy, szary i czarny stosuje się w przypadku przewodów fazowych,
 • kolor niebieski stosuje się w przypadku przewodów neutralnych,
 • kolor zielono-żółty stosuje się w przypadku przewodów ochronnych.

Co oznaczają symbole literowe na kablach elektrycznych?

W przypadku kabli elektrycznych stosowane są także oznaczenia literowe, które wskazują na rodzaj kabla. Obecnie obowiązujące standardy dotyczące kolorów i symboli służących do oznaczania kabli elektrycznych różnią się od standardów obowiązujących kilka dekad temu, dlatego samodzielna przeróbka starszych instalacji może być dużym problemem.

Na kablach możemy znaleźć następujące oznaczenia literowe:

 • „L” oznacza przewód fazowy,
 • „N” oznacza przewód neutralny,
 • „PE” oznacza przewód ochronny.

W przypadku przewodów fazowych spotkam się także z oznaczeniem cyfrą, która wskazuje na liczbę faz.

Inne oznaczenia przewodów elektrycznych

Na przewodach elektrycznych znajdziemy także inne oznaczenia, które wskazują m.in. konstrukcję przewodu i materiał, z którego została wykonana izolacja. Oznaczania konstrukcji przewodu dotyczą materiału, z którego została wykonana żyła oraz jej budowy. Żyły miedzianej nie oznacza się żadną literą; żyła aluminiowa oznaczana jest symbolem „A”; żyła stalowa oznaczana jest symbolem „F”. Oznaczenia budowy żyły to m.in.:

 • „L” – wielodrutowa linka,
 • „Lc” – wielodrutowa linka ocynowana,
 • „Lg” – wielodrutowa o zwiększonej giętkości,
 • „D” – jednodrutowa, drut okrągły,
 • „Dc” – jednodrutowa ocynowana, drut okrągły.

Materiał, z którego została wykonana izolacja, oznaczany jest symbolami:

 • „G” – guma,
 • „X” – polietylen,
 • „Y” – poliwinit.

Rodzaj przewodu oznaczany jest dodatkowo małymi literami: „p” oznacza przewód płaski, „o”.