Zagrożenia dla przewodów elektrycznych w przemyśle

przewód

Który rodzaj przewodów elektrycznych jest bardziej niebezpieczny?

Przewody elektryczne mają funkcję związaną z zasilaniem i sterowaniem. Układy sterowania decydują o skierowaniu odpowiedniej ilości energii elektrycznej w dane miejsce urządzenia. Skutki uszkodzeń są dla obu tych przewodów odmienne. Bardziej niebezpieczne jest nagłe odcięcie dopływu energii elektrycznej, w skutek czego zostaje przerwany cały proces produkcyjny. W przypadku awarii przewodów sterowniczych zabezpieczenia systemu sterowniczego pozwalają na dokończenie procesu produkcji lub jego zawieszenie. Dodatkowo dają sygnał awaryjny, co nie następuje w przypadku awarii przewodów elektrycznych. Obecnie standardem są, takie systemy sterowania, które przełączają się na drugi system, kiedy ten pierwszy ulegnie awarii.

Czynniki powodujące zagrożenie dla przewodów elektrycznych

Nie da się wyeliminować całkowicie czynników, które stanowią zagrożenie dla przewodów elektrycznych. Można natomiast zredukować zagrożenie, poprzez zastosowanie odpowiednich przewodów elektrycznych. Czynnikami wpływającymi negatywnie na przewody elektryczne są: • uszkodzenia mechaniczne materiałów izolacyjnych – prowadzić może do przebicia, zwarcia w instalacji, • uszkodzenia mechaniczne żyły – prowadzić może do nagłej przerwy w przesyle danych, nadmiernym nagrzewaniem żyły lub jej odcięciem od zasilania, • zagrożenia chemiczne – kontakt izolacji przewodu z agresywną substancją powoduje podobne skutki, jak uszkodzenie mechaniczne, • zbyt wysoka lub niska temperatura – powoduje stopienie lub pękanie izolacji , co powoduje sklejenie się żył, zwarcie albo przebicie, • promieniowanie UV, jonizujące czy rentgenowskie – izolacje przewodów mogą tracić giętkość i parametry elektryczne, • zakłócające promieniowanie elektromagnetyczne – skutkiem tego może być błędny odczyt lub zaprzestanie transmisji (błędny odczyt w systemach bezpieczeństwa jest szczególnie niebezpieczny) Dlatego należy wybrać odpowiedni, w zależności od zagrożeń, rodzaj żyły przewodzącej oraz izolację i materiały płaszcza zewnętrznego. Należy też określić przydatność dodatkowych elementów takich jak np. pancerze czy włókna zabezpieczające.