Rodzaje rur osłonowych oraz ich wymagania montażowe

rura osłonowa

Dobór rur osłonowych

Instalacje narażone szczególnie na działanie czynników zewnętrznych powinny być dodatkowo zabezpieczone. W zależności od tego, czy rury będą osłaniały kable położone pod ziemią, nad ziemią czy do kabli umieszczanych na słupach, będą one różniły się parametrami. Do wykonania rur osłonowych służą takie materiały jak: polietylen – HDPE, polipropylen – PP, polichlorek winylu – PCW i stal nierdzewna lub galwanizowana. Aby odpowiednio dobrać rury osłonowe, należy uwzględnić parametry chronionych kabli oraz miejsce montażu rur. Średnica wewnętrzna rury osłonowej powinna być większa 1,5 raza od średnicy zewnętrznej chronionego kabla elektroenergetycznego i 2 razy większa od średnicy zewnętrznej kabla światłowodowego. Wymagania dotyczące materiałów i sposobu montażu rur osłonowych zawarte są w normie PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Średnica rury osłonowej nie powinna być 1,5 raza większa od kabla elektroenergetycznego i 2 razy większa od średnicy kabla światłowodowego.

Rodzaje rur osłonowych

W ofercie rynkowej znajduje się bogactwo typów rur osłonowych. Trudno wymienić je wszystkie. Poniżej wymienione zostały trzy najbardziej popularne: •rury z PCV – odporne na korozję oraz działanie wielu kwasów i zasad, wytrzymują temperatury do 100°C, •rury z polipropylenu (rury PP) – najbardziej popularne, wytrzymują temperatury do 90°C, kruszeją przy temperaturze poniżej -40°C, •rury z polietylenu sieciowanego (rury PE-X) – odporne na działanie większości kwasów i zasad oraz tynku i cementu. Mogą transportować roztwór glikolu, który jest stosowany np. w instalacjach solarnych lub instalacjach pomp ciepła. Wytrzymują temperaturę od -110°C do 110°C. Ich maksymalna temperatura pracy ciągłej to 95°C. Mogą być stosowane w instalacjach narażonych na zamarzanie. Należy pamiętać, że każda z nich ma inne parametry i zastosowanie. Dodatkowo są to materiały budowlane, więc wymagane są aprobaty techniczne, które umożliwiają ich zastosowanie w budownictwie zarówno dróg, mostów, jak i obiektów budowlanych.