Rodzaje rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia i ich montaż

rozdzielnica prądu

Do czego służą rozdzielnie elektryczne?

Rozdzielnie elektryczne służą do łączenia, przerywania i rozdziału przewodów elektrycznych. Działają w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi, pomiarowymi, ochronnymi i regulacyjnymi. Porządkują instalację elektryczną, dają też możliwość odcięcia napięcia w wybranej sekcji. Chronią instalację dzięki zabezpieczeniom przeciwprzepięciowym i przeciwprzeciążeniowym. Pod względem konstrukcji rozdzielnie elektryczne dzielą się na: tablicowe, skrzynkowe i szafowe. Rozdzielnie tablicowe znajdują się w budynkach mieszkalnych, szkołach czy sklepach. Przeznaczone są do niewielkich napięć od 100 do 150 A. Rozdzielnie skrzynkowe, czyli połączenie kilku skrzynek, przeznaczone są do większych napięć — nawet do kilkuset amperów. Montowane są w budynkach przemysłowych. Ich obudowy wykonywane są z materiału izolacyjnego, który jest nietoksyczny i niepalny. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Rozdzielnie szafowe przeznaczone do najwyższych napięć od kilkuset do kilku tysięcy amperów.

Czym kierować się przy zakładaniu układu rozdzielnicy?

Układ rozdzielnicy powinien być dostosowany do systemu elektroenergetycznego (sieci zasilające lub instalacje odbiorcze), w którym będzie się znajdował. Przejrzystość układu rozdzielczego wpływa na wartości użytkowe, dlatego należy każdorazowo dostosowywać go do współpracujących z rozdzielnicą układów oraz dążyć do uzyskania wysokiego stopnia niezawodności układu rozdzielnicy przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Dążąc do prostoty i bezpieczeństwa układu, powinno się zapewnić możliwość pracy części odbiorników, kiedy zostaną wyłączone niektóre obwody. Należy przy tym zminimalizować ilość operacji łączeniowych odpowiedzialnych za przełączanie. Dobry układ rozdzielnicy powinien być zaprojektowany w taki sposób, by przy ewentualnych uszkodzeniach obszar nimi objęty był jak najmniejszy.