Układanie i montaż rur osłonowych. Jak to wygląda w praktyce?

rury osłonowe

Kable w różnorodnych instalacjach mogą być narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak m.in. warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia, wilgoć, obciążenia termiczne, czy uszkodzenia mechaniczne. Nawet wyroby wyróżniające się wysoką jakością i spełniające rygorystyczne normy dotyczące odporności mechanicznej w wielu przypadkach muszą być dodatkowo zabezpieczone. W tym celu stosuje się  rury osłonowe. W tym artykule wyjaśnimy, jakie są najważniejsze funkcje rur osłonowych i na czym polega ich układanie oraz montaż.

Dobór odpowiednich rur osłonowych

Pierwszym krokiem zawsze powinien być dobór odpowiednich rur osłonowych, który w dużej mierze zależy od planowanego miejsca montażu, czyli w gruncie, na otwartej przestrzeni lub we wnętrzu budynku. Oprócz tego należy uwzględnić również specyfikę środowiska. W ten sposób będzie można dobrać rury o odpowiednich właściwościach i parametrach.

Oprócz materiału, z jakiego wykonana będzie rura osłonowa, ważne są również takie cechy jak m.in. grubość ścianki oraz średnica. Zgodnie z zaleceniami średnica powinna być przynajmniej 1,5, a nawet 2 razy większa niż średnica kabla. Trzeba też zwrócić uwagę na stopień szczelności IP, co wynika z normy EN 60529.

Rury osłonowe w gruncie i instalacjach napowietrznych

Rury osłonowe montowane bezpośrednio do gruntu muszą wyróżniać się odpowiednimi właściwościami, takimi jak m.in. wysoka wytrzymałość na uszkodzenia, odporność na działanie agresywnych związków chemicznych, a także tolerancją na skrajne warunki termiczne. Wszystkie te cechy wykazują rury polietylenowe (HDPE), które znajdują bardzo częste zastosowanie w przypadku montażu w gruncie. Oprócz tego do ich istotnych zalet zaliczamy też niską wagę oraz elastyczność.

Rury osłonowe HDPE mogą być też użyte w przypadku konieczności ułożenia instalacji na powietrzu. Ze względu na swoją odporność na szeroki zakres temperatur, będą stanowiły stosowną ochronę dla kabli zarówno przed mrozem, jak i szkodliwymi promieniami słonecznymi.